Ing. Jiří Skrott

Komenského 14

789 01 Zábřeh


tel./fax.: 583 416 130

mobil: 602 833 374

email: skrott@sis-skrott.cz


            
  Hlavní oblasti poradenské činnosti

 • DOTACE
  • Komplexní dotační poradenství pro získání dotací ze státního rozpočtu i fondů EU na energeticky úsporné projekty a projekty na zlepšení životního prostředí
 • VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH A ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE
  • Zpracování studií, projektů a řešení systémů s využitím obnovitelných, druhotných a alternativních zdrojů energie tj. zejména :
   • biomasa
   • solární energie
   • fotovoltaika
   • bioplynové stanice
   • malé vodní elektrárny
   • větrné elektrárny
 • ENERGETICKÉ AUDITY
  • Provádění energetických auditů jako moderního nástroje pro snižování spotřeby paliv a energie v průmyslu, energetických zdrojích, v objektech občanské vybavenosti i obytných budov
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
  • Stanovení energetické náročnosti budovy, zpracování průkazu a grafického znázornění potřebné pro získání dotací z programu PANEL
 • REGIONÁLNÍ ENERGETICKÁ POLITIKA
  • Zpracování energetických koncepcí obcí, měst a regionů, akčních plánů a studií proveditelnosti. Zpracování podkladů pro tvorbu a realizaci životního prostředí, analýzy spotřeb energie s koncepčními návrhy na řešení výhledu ve výrobě a spotřebě energie
 • STUDIE PROVEDITELNOSTI
  • Zpracování základní i zjednodušené studie proveditelnosti potřebné buď pro získání dotací z různých programů nebo pro rozhodnutí investora

Osvědčení
SIS-SKROTT © 2008 - 2021